• (đổi hướng từ Globalizing)
  /´gloubə¸laiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Biến thành toàn cầu
  Áp dụng cho cả thế giới

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chính sách can thiệp toàn cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X