• /´glu:kous/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Glucoza

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  glucozơ

  Điện lạnh

  đường gluco
  glucoza

  Kỹ thuật chung

  đường
  glucose tolerance test
  thử nghiệm dung nạp glucose (dùng trong chần đoán đái tháo đường)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X