• /´glisərɔl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Glyxerin

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  CH2OHCHOHCH2OH
  chất gly-cê-rin
  glyxerin
  glyxeryl
  glycerol tristeate
  glyxeryl tristeat
  gnixerin

  Kỹ thuật chung

  glyxerol
  glycerol monoacetate
  glyxerol monoaxetat

  Kinh tế

  glixerin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X