• /´gou¸bai/

  Thông dụng

  Danh từ
  to give sb the go-by
  không thèm nhìn, xem thường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cut , rebuff , spurn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X