• /spə:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đá đi, sự hất đi
  Sự bác bỏ, sự từ chối, sự vứt bỏ, sự hắt hủi

  Ngoại động từ

  Đẩy lui, đá đi
  Bác bỏ, từ chối, vứt bỏ, hắt hủi
  a spurned lover
  người tình bị bỏ rơi
  to spurn somebody's offer of help
  bác bỏ lời đề nghị giúp đỡ của ai
  she spurned his advances
  cô ấy đã cự tuyệt lời tán tỉnh của anh ta


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X