• Thông dụng

  Thành Ngữ

  go short (of something)
  không có đủ (cái gì)

  Xem thêm short

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X