• Kinh tế

  cổ phiếu bán trên thị trường công khai
  đi vào công chúng
  phát hành công khai
  trở thành công cộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X