• BrE /gɒt/
  NAmE /ɡɑːt/

  Thông dụng

  Past của get

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X