• /grə´deiʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Phát triển từng bước theo mức độ tăng dần, tiệm tiến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  piecemeal , step-by-step

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X