• /´pi:s¸mi:l/

  Thông dụng

  Phó từ

  Từng cái một, từng phần một; dần dần
  work done piecemeal
  công việc làm dần, công việc được giải quyết từng phần

  Tính từ

  Được làm từng cái, làm từng phần, làm dần dần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  từng cái
  từng phần, từng cái

  Kỹ thuật chung

  từng phần

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective, adverb
  all , completely , totally , wholly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X