• /greil/

  Thông dụng

  Danh từ

  The Holy Grail (tôn giáo) chén của Đức Chúa Giêxu trong bữa tiệc ly, chén Thánh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cuội
  sỏi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  holy dish , chalice , cup

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X