• /´græpnəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác grapple

  'gr“pli–,ai”n
  danh từ
  (hàng hải) neo móc (có nhiều móc)
  (sử học) móc sắt (để móc thuyền địch)
  Neo khí cầu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  neo móc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X