• /'greivjɑ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghĩa địa, bãi tha ma
  graveyard shift
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kíp làm đêm, ca ba

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghĩa địa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X