• /,grævi'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự hút, sự hấp dẫn
  the law of gravitation
  luật hấp dẫn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự hấp dẫn trọng lực, lực hút
  universal gravitation
  vạn vật hấp dẫn


  Xây dựng

  trọng lực

  Cơ - Điện tử

  Sự hấp dẫn, trọng lực

  Kỹ thuật chung

  lực hấp dẫn
  lực hút
  lực quán tính
  sự dẫn
  sự hấp dẫn
  sự hút
  sức hút

  Địa chất

  sự hấp dẫn, sức hấp dẫn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X