• Thông dụng

  Danh từ

  Vòng tròn bao quanh một hình cầu, sao cho đường kính của nó đi qua tâm hình cầu

  Kỹ thuật chung

  vòng tròn lớn
  great circle horizon direction
  hướng chân trời (vòng tròn lớn)
  great circle path
  đường dọc theo vòng tròn lớn
  plan of the great circle
  mặt phẳng chứa các vòng tròn lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X