• /´gri:n¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rừng xanh
  to go to the greenwood
  trốn lên rừng sống ngoài vòng pháp luật; làm nghề lục lâm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gỗ tươi
  rừng xanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X