• Thông dụng

  Danh từ
  (giải phẫu) chất xám (của vỏ não)
  (thông tục) trí tuệ, trí thông minh
  a boy without much greyỵmatter
  đứa trẻ kém thông minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X