• BrE & NAmE /wɪ'ðaʊt/

  Thông dụng

  Giới từ

  Không, không có
  to travel without a ticket
  đi xe không (có) vé
  rumour without foundation
  tin đồn vô căn cứ
  without end
  không bao giờ hết
  without number
  không thể đếm được, hằng hà sa số
  to speak English without making mistakes
  nói tiếng Anh không lỗi
  Vắng, thiếu
  he said he couldn't live without her
  anh ấy nói anh ấy không thể sống thiếu cô ta được
  I feel very lonely without my dog
  thiếu con chó tôi cảm thấy rất đơn độc
  Không dùng (cái gì)
  she can't see to read without her glasses
  không dùng kính bà ấy không thể nhìn mà đọc được
  Mà không (dùng với dạng 'ing' để nói là không)
  she entered the room without knocking
  cô ấy đã vào phòng mà không gõ cửa
  (từ cổ,nghĩa cổ) bên ngoài (cái gì)
  without the city
  ngoài thành phố

  Phó từ

  Không biểu hiện, không có biểu hiện
  We'll have one room with a bathroom and one room without
  Chúng ta sẽ có một phòng có buồng tắm và một phòng không có
  (từ cổ,nghĩa cổ) bên ngoài, ngoài trời
  to stay without
  ở ngoài

  Liên từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trừ phi

  Danh từ

  Phía ngoài, bên ngoài
  from without
  từ ngoài vào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mà không

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  inside

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X