• Toán & tin

  điện thế lưới phân cực
  phân cực lưới
  control-grid bias
  phân cực lưới điều khiển
  direct grid bias
  phân cực lưới trực tiếp
  sự chuyển dịch lưới
  sự dịch chuyển lưới

  Điện

  điện thế phân cực lưới

  Giải thích VN: Điện thế giữa lưới và âm cực thường có giá trị âm, để đèn điện tử có thể hoạt động trong điều kiện làm việc tối ưu.

  phân cực bằng dòng lưới

  Giải thích VN: Phân cực tạo ra do dòng điện lưới gây sụt điện áp. Điện áp phân cực được xác định bởi điện trở nối vào lưới.

  sự phân cực lưới

  Giải thích VN: Điện thế giữa lưới và âm cực thường có giá trị âm, để đèn điện tử có thể hoạt động trong điều kiện làm việc tối ưu.

  Điện lạnh

  thế (hiệu) dịch lưới

  Kỹ thuật chung

  thiên áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X