• /grid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống đường dây (điện phân bố trong một khu vực)
  Đường kẻ ô (để vẽ bản đồ)
  Vỉ (nướng chả)
  Chấn song sắt
  (rađiô) lưới điều khiển

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lưới, mạng, vỉ, lưới tọa độ

  Lưới, mạng, vỉ, lưới tọa độ

  Dệt may

  đường ô kẻ

  Toán & tin

  khung lưới
  coordinate grid
  khung lưới tọa độ
  grid pattern
  kiểu khung lưới
  Snap to Grid
  bám theo khung lưới
  lưới ô vuông

  Giải thích VN: Mô hình dữ liệu địa lý quản lý thông tin dưới dạng một mảng theo hàng và theo cột các ô vuông có kích thước bằng nhau. Mỗi ô lưới được biểu diễn bởi vị trí tọa độ địa lý x, y của chúng. Xem thêm raster và grid cell.

  GRID

  Giải thích VN: Hệ thống xử lý địa lý dạng ô lưới tích hợp đầy đủ dùng cho ARC/INFO. GRID cung cấp một ngôn ngữ không gian đại số bản đồ cho phép phân tích và mô hình hóa đối tượng không gian phức tạp.

  Xây dựng

  chân song
  grid railing
  lan can kiểu chấn song
  mạng thành bụng

  Điện lạnh

  cực lưới

  Điện tử & viễn thông

  điện thoại)

  Điện

  mạng lưới (điện
  plate grid
  mạng lưới điện cực

  Kỹ thuật chung

  lưới điện
  electric transmission grid
  lưới điện truyền tải
  grid system
  hệ (thống) lưới điện
  national grid
  lưới (điện) quốc gia
  national grid
  luới điện quốc gia
  plate grid
  mạng lưới điện cực
  power grid
  lưới điện chính
  regional grid company
  công ty lưới điện địa phương
  resistance grid
  lưới điện trở
  space-charge grid
  lưới điện tích không gian
  lưới điều khiển

  Giải thích VN: Điện cực bằng dây nhỏ quấn thành đường xoắn ốc giữa âm cực và dương cực của đèn điện tử.

  control-grid bias
  phân cực lưới điều khiển
  lưới khiển
  lưới tọa độ
  arbitrary grid
  lưới tọa độ tùy ý
  cartographic grid
  lưới tọa độ bản đồ
  coordinate grid
  khung lưới tọa độ
  grid azimuth
  phương vị lưới tọa độ
  grid drawing
  bản vẽ lưới tọa độ
  grid interval
  mắt lưới (tọa độ)
  national coordinate grid
  lưới tọa độ quốc gia
  rectangular coordinate grid
  lưới tọa độ hình chữ nhật
  to plot a grid
  vẽ một lưới tọa độ
  ghi
  ghi lò
  giàn mắt cáo
  giát
  hệ thống đường dây

  Giải thích EN: A network of straight lines or parts; specific uses include:1. a grating made of crossed bars.a grating made of crossed bars.2. a template of equally spaced squares used as a guide for hole spacing on a chassis or printed circuit board.a template of equally spaced squares used as a guide for hole spacing on a chassis or printed circuit board.

  Giải thích VN: Một mạng lưới các đường thẳng hoặc nhiều bộ phận; được sử dụng cụ thể bao gồm:1.Một lưới sắt được làm bằng những thanh ngang.2.Một cái khuôn có các hình vuông tương xứng được sử dụng như là một lỗ dẫn hướng ở trên khung hoặc bảng in mạch điện.

  mạng
  condensing grid
  mạng ống ngưng tụ
  defrosting grid
  mạng [ống] phá băng
  defrosting grid
  mạng phá băng
  evaporator cooling grid
  mạng ống xoắn bay hơi
  fin dry grid
  mạng có cánh khô
  frosting grid
  mạng ống xoắn đóng tuyết
  gas grid
  mạng lưới dẫn khí
  gas grid
  mạng lưới khí
  grid gas
  khí mạng lưới
  grid line
  đường mạng lưới môđun
  grid sampling
  sự lấy mẫu mạng lưới
  grid system
  hệ thống mạng lưới
  grid system
  mạng lưới
  grid with minbrand roof covering
  kết cấu mái (màng) mỏng
  internal grid
  mạng ống trong
  millimeter grid
  mạng oli
  observation grid
  mạng lưới các điểm gốc
  observation grid
  mạng lưới các điểm mốc
  overhead grid
  mạng lưới trên không
  plate grid
  mạng lưới điện cực
  power grid
  mạng cung cáp điện
  power grid
  mạng điện
  power grid
  mạng lưới tải điện năng
  space (grid) cell
  ô mạng không gian (của kết cấu lưới)
  space grid structural joint
  nút cấu tạo mạng không gian
  space grid structural joint
  mối nối cấu tạo mạng không gian
  space grid system
  hệ kết cấu mạng không gian
  space grid threaded polyhedral connector
  mối nối ren mạng không gian đa diện
  space grid welding sphere connector
  mối nối hàn mạng không gian hình cầu
  space-grid module
  môđun mạng không gian
  spatial grid
  mạng không gian
  mạng lưới
  gas grid
  mạng lưới dẫn khí
  gas grid
  mạng lưới khí
  grid gas
  khí mạng lưới
  grid line
  đường mạng lưới môđun
  grid sampling
  sự lấy mẫu mạng lưới
  grid system
  hệ thống mạng lưới
  observation grid
  mạng lưới các điểm gốc
  observation grid
  mạng lưới các điểm mốc
  overhead grid
  mạng lưới trên không
  plate grid
  mạng lưới điện cực
  power grid
  mạng lưới tải điện năng
  mặt sang
  ô tọa độ
  rèm

  Kinh tế

  vị (nướng chả)

  Địa chất

  lưới sàng, mặt sàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X