• Cơ khí & công trình

  thiết bị cặp
  thiết bị ngoạm
  thiết bị siết

  Điện

  cơ cấu cặp chặt

  Kỹ thuật chung

  đồ gá kẹp
  gầu ngoạm
  mâm cặp
  thiết bị kẹp
  robot gripping device
  thiết bị kẹp chặt của robot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X