• /´gripiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hấp dẫn, thú vị
  a gripping anecdote
  giai thoại thú vị
  a gripping story
  câu chuyện hấp dẫn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự cặp chặt

  Kỹ thuật chung

  sự kẹp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X