• Thông dụng

  Cách viết khác grommet

  Danh từ

  (hàng hải) vòng dây (thừng, chão)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lỗ cáp

  Cơ - Điện tử

  đệm, vòng đệm, lỗ cáp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X