• /´grɔmit/

  Thông dụng

  Cách viết khác grummet

  Như grummet

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  vòng dây

  Điện

  khung mắt ngỗng
  vòng cách điện

  Giải thích VN: Vòng đệm cách điện bằng cao su, dùng để lót các dây điện đi qua khung hoặc bảng kim loại.

  Kỹ thuật chung

  đai buộc
  lỗ cáp
  miếng đệm
  vòng đệm
  grommet rubber
  vòng đệm cao su
  vòng văng

  Địa chất

  vành (vòng) đệm kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X