• Kinh tế

  giấy bảo đảm (thực hiện nghĩa vụ)
  trái khoán bảo đảm
  trái phiếu được bảo đảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X