• Cơ khí & công trình

    chốt hộp
    chốt làm dấu

    Toán & tin

    ghim dẫn hướng

    Giải thích VN: Ví dụ như các ghim dùng đề căn chỉnh giấy cho máy in.

    guide pin screw
    đinh ghim dẫn hướng

    Vật lý

    trục định tâm

    Kỹ thuật chung

    chốt dẫn hướng
    mức
    trục gá

    Xây dựng

    trục dẫn hướng, chốt dẫn hướng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X