• /´gaidlis/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không có người dẫn đường, không có người chỉ dẫn, không có người hướng dẫn
  a guideless exploration
  cuộc thám hiểm không có người hướng dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X