• /dʒaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) (như) gyration

  Nội động từ

  (thơ ca) (như) gyrate

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  band , circuit , disk , ring , wheel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X