• /disk/

  Thông dụng

  Cách viết khác disc

  Danh từ

  (thể dục,thể thao) đĩa
  Đĩa hát
  Đĩa, vật hình đĩa, bộ phận hình đĩa
  disk drive
  (vi tính) ổ dĩa

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đĩa, vật hình đĩa, bánh tròn

  Toán & tin

  đĩa, hình (tròn)
  closed disk (open disk).
  hình tròn đóng, (hình tròn mở)
  punctured disk
  đĩa thủng
  rotating disk
  đĩa quay

  Xây dựng

  miếng cứng
  disk system
  hệ các miếng cứng

  Điện

  tấm tròn

  Kỹ thuật chung

  đĩa
  đĩa cố định
  FDD fixed disk drive
  ổ đĩa cố định
  fixed disk drive
  ổ đĩa cố định
  Fixed Disk Drive (FDD)
  ổ đĩa cố định
  fixed disk formatting
  sự định dạng đĩa cố định
  immovable disk unit
  khối đĩa cố định
  đĩa cứng
  CD-ROM hard disk drive
  ổ đĩa cứng CD-ROM
  external hard disk
  ổ đĩa cứng ngoài
  fixed disk drive
  ổ đĩa cứng
  hard disk controller
  bộ điều khiển đĩa cứng
  hard disk drive
  ổ đĩa cứng
  Hard Disk Drive (HDD)
  ổ đĩa cứng
  hard disk partition
  ngăn đoạn đĩa cứng
  Hard Disk/Hard Drive (HD)
  đĩa cứng/Ổ đĩa cứng
  Hark Disk Controller (HDC)
  bộ điều khiển đĩa cứng
  HDD (harddisk drive)
  ổ đĩa cứng
  internal hard disk
  ổ đĩa cứng trong
  Winchester disk
  đĩa cứng Winchester
  Write-Protect Hard Disk (WPHD)
  đĩa cứng chống ghi
  đĩa mài
  đĩa từ
  đĩa Winchester
  bản
  mâm
  môi trường ghi
  phương tiện nhớ
  tấm cứng
  disk system
  hệ các tấm cứng
  rigid disk
  đĩa tấm cứng
  vành độ
  vật hình đĩa
  vòng đệm dẹt

  Kinh tế

  đĩa
  đĩa máy tính
  vật hình đĩa

  Địa chất

  đĩa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X