• Thông dụng

  Cách viết khác hah

  Thán từ

  A!, ha ha! (tỏ ý ngạc nhiên, nghi ngờ, vui sướng hay đắc thắng)

  Nội động từ

  Kêu ha ha
  to hum and ha

  Xem hum

  Viết tắt của hectare

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X