• /hə,bili'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xuất vốn để khai khác (mỏ...)
  Sự chuẩn bị cho có đủ tư cách (để nhận một chức vụ gì)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người cấp vốn và thiết bị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X