• /'hɑ:f'wei/

  Xây dựng

  nửa đường

  Thông dụng

  Tính từ

  Nửa đường
  a half-way house
  nhà trọ ở nửa đường (giữa hai địa điểm)
  (nghĩa bóng) nửa chừng, nửa vời, không triệt để; thoả hiệp
  half-way measure
  những biện pháp nửa vời; những biện pháp thoả hiệp

  Phó từ

  Nửa đường, giữa đường
  (nghĩa bóng) thoả hiệp, nhân nhượng
  to meet someone half-way
  gặp ai giữa đường; (nghĩa bóng) thoả hiệp với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X