• Thông dụng

  Danh từ

  Nút nối hai đầu giây

  Kinh tế

  biện pháp chiết trung
  biện pháp nửa vời
  biện pháp quyền nghị
  biên pháp thỏa hiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X