• /´hænd¸grip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nắm chặt tay, sự ghì chặt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tay nắm (xe đạp)
  ( số nhiều) sự ôm vật nhau; sự đánh giáp lá cà
  to come to handgrips
  ôm vật nhau; đánh giáp lá cà

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tay nắm, tay gạt, cán

  Kỹ thuật chung

  cán
  cần
  cần gạt
  tay nắm
  tay gạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X