• (đổi hướng từ Harrumphed)
  /hə´rʌmf/

  Thông dụng

  Nội động từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) dặng hắng (dấu hiệu của sự không tán thành)

  Danh từ

  Tiếng dặng hắng

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X