• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  sự chuyên chở
  sự dắt
  sự kéo
  sự vận chuyển
  rope hauling
  sự vận chuyển (bằng đường goòng)
  rope hauling
  sự vận chuyển bằng cáp

  Xây dựng

  vận chuyển [sự vận chuyển]

  Kinh tế

  giòng tàu
  sự giòng tàu
  sự kéo thuyền

  Địa chất

  sự vận chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X