• /hiə | hɜ:(r)d/

  Thông dụng

  -Nghe

  he doesn't hear well

  Anh ta nghe không rõ

  to hear a lecture

  Nghe bài thuyết trình

  to hear the witnesses

  Nghe lời khai của những người làm chứng

  to hear someone out

  Nghe ai nói cho đến hết nghe theo, chấp nhận, đồng ý

  he will not hear of it

  Hắn chẳng chịu nghe đâu, hắn chẳng đồng ý đâu

  (+ of, about, from) nghe nói, nghe tin, được tin, biết tin; nhận được (thư...)

  to hear from somebody

  Nhận được tin của ai

  have you heard of the news?

  Anh ta đã biết tin đó chưa?

  I have never heard of such a thing!

  Chưa bao giờ tôi lại nghe được một điều như vậy!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X