• /´hi:t¸sensitiv/

  Kỹ thuật chung

  nhạy cảm nhiệt
  nhạy nhiệt
  heat-sensitive material
  vật liệu nhạy nhiệt
  heat-sensitive paint
  sơn nhạy nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X