• Kỹ thuật chung

  nhiệt trị
  low heat value
  nhiệt trị thấp
  giá trị nhiệt
  latent heat value
  giá trị nhiệt ẩn
  specific heat value
  giá trị nhiệt dung riêng

  Xây dựng

  năng suất toả nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X