• /´leitənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngấm ngầm, âm ỉ, tiềm tàng
  latent diseases
  bệnh âm ỉ
  latent heat
  ẩn nhiệt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ẩn, ngầm, tiềm tàng

  Cơ - Điện tử

  (adj) ngầm, chìm, ẩn, tiềm tàng

  Toán & tin

  ẩn, tiềm tàng
  tiềm tàng

  Y học

  tiềm tàng, tiềm ẩn

  Điện lạnh

  tiệm

  Kỹ thuật chung

  chìm
  ngầm
  ẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X