• /´hemi¸sfiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bán cầu
  the Northern hemisphere
  bán cầu bắc
  (giải phẫu) bán cầu não

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bán cầu, nửa bán cầu

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bán cầu

  Xây dựng

  hình bán cầu

  Y học

  bán cầu não

  Kỹ thuật chung

  bán cầu
  nửa (hình) cầu
  nửa cầu

  Kinh tế

  bán cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X