• BrE /hə(r)/
  NAmE /hər/

  Thông dụng

  Đại từ nhân xưng

  Nó, cô ấy, bà ấy, chị ấy...
  give it her
  đưa cái đó cho cô ấy
  was that her?
  có phải cô ta đó không?


  Tính từ sở hữu

  Của nó, của cô ấy, của bà ấy, của chị ấy...
  her book
  quyển sách của cô ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X