• /ˈhɪərˌbaɪ/

  Thông dụng

  Phó từ

  Bằng biện pháp này, bằng cách này
  Do đó, nhờ đó, nhờ thế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X