• /ðʌs/

  Thông dụng

  Phó từ

  Theo cách đó, như vậy, như thế
  he spoke thus
  hắn nói như vậy
  Do đó, theo đó, vì thế, vì vậy
  He's the eldest son and thus heir to the title
  Ông ta là con trai cả, vì thế là người thừa kế tước hiệu
  Đến như thế, tới mức độ
  having come thus far do you wish to continue?
  đi xa tới chừng ấy rồi, ông có muốn tiếp tục đi nữa không?

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thursday

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X