• /hjuə´ristik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để tìm ra, để khám phá
  heuristic method
  phương pháp hướng dẫn học sinh tự tìm tòi lấy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hơrixtic
  heuristic

  Giải thích VN: Là phương pháp tiếp cận bằng cảm tính, mang tính kinh nghiệm, dùng trong phương pháp "thử và sai" để giải quyết tương đối các bài toán khó. (đối lập phương pháp tiếp cận bằng thuật toán - algorithmic).

  Xây dựng

  tự nghiệm học

  Kỹ thuật chung

  ơristic
  heuristic method
  phương pháp ơristic
  heuristic programming
  sự lập chương trình ơristic
  phỏng đoán
  heuristic knowledge
  tri thức phỏng đoán
  suy nghiệm
  heuristic knowledge
  tri thức suy nghiệm
  tự tìm tòi

  Giải thích VN: Một phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các quy tắc thô thiển rút ra từ kinh nghiệm. Các phương pháp này rất ít khi được đưa vào sách vở, nhưng đó là một bộ phận kiến thức mà các chuyên gia dùng để giải quyết vấn đề.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X