• /hjuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chặt, người đốn (cây); người đẽo (đá...)
  Thợ gương lò (ở mỏ than)
  hewers of wood and drawers of water
  những người lao động vất vả cực nhọc; thân trâu ngựa

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dụng cụ chặt
  dụng cụ đốn
  thợ đào lò
  thợ gương lò
  thợ khai thác

  Kỹ thuật chung

  người chặt
  người đốn

  Địa chất

  thợ gương lò, thợ khai thác, thợ đào lò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X