• /´hai¸greid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hảo hạng; cấp cao

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hạng cao
  high-grade heat
  nhiệt hạng cao
  high-grade ore
  quặng hạng cao
  hảo hạng

  Kinh tế

  chất lượng cao
  high-grade ore
  quặng chất lượng cao
  hảo hạng
  phần trăm cao

  Địa chất

  (có) chất lượng cao, (thuộc) loại tốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  nice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X