• /hou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái cuốc
  weeding hoe
  cuốc để giẫy cỏ

  Động từ

  Cuốc; xới; giẫy (cỏ...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cái cuốc
  cuốc chim
  gàu (máy xúc)
  máy cạp

  Kinh tế

  cuốc
  rẫy
  xới

  Địa chất

  cuốc chim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X