• Điện tử & viễn thông

  núm điều chỉnh đồng bộ

  Giải thích VN: Núm kiểm soát điều chỉnh bằng tay trên máy thu vô tuyến truyền hình để điều chỉnh đồng bộ sự quét ngang và dọc.

  Kỹ thuật chung

  sự điều khiển đồng bộ
  vertical hold control
  sự điều khiển đồng bộ dọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X