• /ˈvɜrtɪkəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thẳng đứng, đứng
  vertical axis of a crystal
  trục đứng của một tinh thể
  vertical plane
  (toán học) mặt phẳng thẳng đứng
  vertical angles
  (toán học) góc đối đỉnh
  Dọc (theo chiều từ đỉnh xuống chân của một bức tranh..)
  (nghĩa bóng) ở điểm cao nhất, ở cực điểm
  (giải phẫu) (thuộc) đỉnh đầu; ở đỉnh đầu
  (thiên văn học) (thuộc) thiên đỉnh; ở thiên đỉnh

  Danh từ

  Đường thẳng đứng, mặt phẳng thẳng đứng
  out of the vertical
  không thẳng đứng
  Bộ phận thẳng đứng, tư thế thẳng đứng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường thẳng đứng, mặt thẳng đứng, trụ (giàn), giếng đứng, (adj) thẳng đứng

  Toán & tin

  thẳng đứng, dọc

  Xây dựng

  cấu kiện thẳng đứng
  hướng thẳng đứng
  khe nứt thẳng đứng
  thang đứng (trong giàn)

  Kỹ thuật chung

  dây dọi
  dọc
  đường thẳng đứng
  gyroscopic vertical
  đường thẳng đứng hồi chuyển
  nutation of vertical
  chương động của đường thẳng đứng
  run out of the vertical
  chạy khỏi đường thẳng đứng
  vertical alignment
  vạch đường thẳng đứng
  vertical curb
  bờ đường thẳng đứng
  vertical kerb
  bờ đường thẳng đứng
  đường vuông góc
  mặt thẳng đứng
  pháp tuyến
  vuông góc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  horizontal , prone , flat , level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X